IMG_0832cAffärsidé

Cando utvecklar individer, företag och organisationer genom utbildning och effektskapande förändringsprocesser.

Vi har:

  • lång erfarenhet av att arbeta med och utveckla organisationer, företag och individer.
  • ett antal verktyg som är utvecklade i skarpa situationer tillsammans med ett flertal av våra viktiga kunder.
  • ett kontaktnät med samarbetspartners och specialister som är utvecklat under en lång tid.
  • kapacitet att alltid kunna erbjuda rätt kompetens vid olika behov.

Synsätt

För att nå fram till en stark och målinriktad utveckling och förändring av hela verksamheten krävs att man utgår från de individuella förutsättningarna. För detta är det viktigt att hämta in åsikter från såväl organisationens eller företagets ledning som personal och kunder.

Det fortsatta arbetet sker parallellt inom fyra områden; människan, strukturen, processen och tekniken. I arbetet är det också viktigt med vad vi kallar situationsbaserat lärande och ledarskap.

Vår affärsnytta är att vi tillsammans med våra verktyg och erfarenhet kan bidra i utveckling för organisationer i såväl tillväxt som i effektivitetssituationer.