Vi förändrar och utvecklar verksamheter

Vår marknad är organisationer och företag som är i behov av att förändra och utveckla verksamheten. Vid dessasituationer är samverkan mellan ledning och personal särskilt viktig.

Våra kunder kan också vara geografiskt spridda, och har då behov av samordning och effektivisering av verksamheten mellan de olika organisations- eller företagsdelarna.

Vi genomför uppdrag i hela Sverige från Kiruna till Kristianstad. Vår huvudmarknad är dock kunder längs norrlandskusten.

Vi strävar alltid efter att uppnå effekt i arbetet med våra kunder/uppdragsgivare. Vi har därför utvecklat en metodik för att säkerställa uppdrag och kvalitetssäkra nytta tillsammans med våra uppdragsgivare innan vi påbörjar arbetet tillsammans.

Vi tror på att individer kan utveckla spektakulära färdigheter med rätt assistans av dedikerade coacher. Välkommen till Cando!