Vi har under ett tjugo år arbetat med ett hundratal företag och organisationer. Några av våra referenser är:

  • FDT VD och huvudägare Kent Forss bland annat jobbat med och coachat ledningsgruppen.
  • Företagarna Boden med vilka vi producerat ett antal olika ledningsprogram.
  • Näringslivsförvaltningen i Boden. Arbetat tillsammans under 7-8 år med nyföretagande mm.

Hör av Er kan vi lämna flera referenser.