Utbildning

Våra utbildningsprogram fokuserar på områdena Ledarskap, Affärsutveckling, Försäljning, Marknadsföring, Organisationsutveckling och Ekonomi. Målgrupp är människor och företag med mod, drivkraft och vilja att göra skillnad, agera och förändra.

I över 20 år har vi arbetat med utbildning för både individer, näringsliv och offentlig sektor.

Cando producerar även avancerade träningsprogram för ledare och beslutsfattare i form av:

  • Affärsakademin
  • Affärsakademin Fokus
  • Ledarskapskluster
  • Ledarskapskluster Fokus

Konsultuppdrag

Cando arbetar tillsammans med sina uppdragsgivare i processen att möta deras viktigaste utmaningar, frågeställningar och problem. I processen hjälper vi till med både identifiering, analys och genomförande. Vi arbetar alltid utifrån perspektivet långsiktiga och hållbara förbättringar och kan hjälpa kunden inom områden som strategi, omstrukturering, marknadsanalys, organisatoriska eller operationella förändringar, uppföljning och kvalitetsledning. Vi arbetar också med personlig rådgivning för exempelvis VD, ledningsgrupp eller styrelse.