Affärsidé

Cando utvecklar individer, företag och organisationer genom effektskapande förändringsprocesser.

Vi har:

  • lång erfarenhet av att arbeta med och utveckla organisationer, företag och individer.
  • ett antal verktyg som är utvecklade i skarpa situationer tillsammans med ett flertal av våra viktiga kunder.
  • ett kontaktnät med samarbetspartners och specialister som är utvecklat under en lång tid.
  • kapacitet att alltid kunna erbjuda rätt kompetens vid olika behov.

Synsätt

För att nå fram till en stark och målinriktad utveckling och förändring av hela verksamheten krävs att man utgår från de individuella förutsättningarna. För detta är det viktigt att hämta in åsikter från såväl organisationens eller företagets ledning som personal och kunder.

Det fortsatta arbetet sker parallellt inom fyra områden; människan, strukturen, processen och tekniken. I arbetet är det också viktigt med vad vi kallar situationsbaserat lärande och ledarskap.

Vår affärsnytta är att vi tillsammans med våra verktyg och erfarenhet kan bidra i utveckling för organisationer i såväl tillväxt som i effektivitetssituationer.

Organisation

Cando Competence AB är ett företag i Candogruppen. Vi arbetar med uppdrag över hela Sverige och utgår från vårt huvudkontor i Luleå.

Owe Johansson, VD och partner, med erfarenhet från utbildning och affärsutveckling sedan 1991.

Cando har ett upparbetat nätverk av mycket kvalificerade samarbetspartners, utbildare och konsulter som sträcker sig över hela Norden. Dessa arbetar alla aktivt och framgångsrikt med utvecklings- och förändringsfrågor för organisationer, företag och individer.

Cando har sen juni 2016 startat upp en enhet i Sölvesborg tillsammans med två partners.

Vi förändrar och utvecklar verksamheter

Vår marknad är individer, företag och organisationer som är i behov av förändring och utveckling. Vid dessa situationer är samverkan mellan ledning och personal särskilt viktig.

Våra kunder kan också vara geografiskt spridda, och har då behov av samordning och effektivisering av verksamheten mellan de olika organisations- eller företagsdelarna.

Vi genomför uppdrag i hela Sverige från Kiruna till Kristianstad. Vår huvudmarknad är dock kunder längs norrlandskusten.

Vi strävar alltid efter att uppnå effekt i arbetet med våra kunder/uppdragsgivare. Vi har därför utvecklat en metodik för att säkerställa uppdrag och kvalitetssäkra nytta tillsammans med våra uppdragsgivare innan vi påbörjar arbetet tillsammans.

Samhälle

Candos värdegrund kännetecknas av ett stort samhällsengagemang med utgångspunkt i att främja tillväxt och skapa fler arbetstillfällen. Vår övertygelse är nämligen att sysselsättning skapar meningsfullhet för människan. Candos övertygelse är att vi måste nyttja all samlad kompetens för att skapa ett klimat som gynnar tillväxt och skapar fler och nya arbetstillfällen.  Cando tror på utbildning! Med kunskap växer människan. Ekonomin växer när människor växer.

Kontakta oss

Aktuellt

Program för Tillväxt

Cando erbjuder anpassade program för Tillväxt direkt i Er verksamhet! Programmet innehåller mindre workshops – [...]

Board – unik utbildning för framtiden

ÄR DU FÖRETAGARE ELLER LEDARE? Ser du potential i verksamheten att utvecklas eller att växa? [...]

Extended DISC

Vilken är din Ledarstil? Cando certifierad för genomförande av beteendeanalys. Nå insikter och förstå andra.