Category Archives: Nyheter

Program för Tillväxt

Cando erbjuder anpassade program för Tillväxt direkt i Er verksamhet! Programmet innehåller mindre workshops – direkt konsultstöd via coachinginsatser – material för att själv ta nästa steg. Program för 6, 12 eller 24 veckor.
Kontakta oss för att veta mera – Make it Happen

CEO

Owe Johansson
070 5198999

Tillväxtresan 2.0

Cando har i samverkan med Bodens kommun genomfört ett utvecklingsprogram kopplat till Tillväxtfrågor. Totalt har ett 50 tal företagare medverkat.

Cando genomför även ett flertal andra utvecklingsprogram kopplat till utveckling och tillväxt. I Älvsbyn har Cando producerat ett flertal program under rubrik Tillväxt Älvsbyn.